ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1 Az általános szerződési feltételek hatálya

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Lénárt Judit egyéni vállalkozóval (székhelye: 1113 Budapest, Kökörcsin utca 20. 2. em. 2. ajtó; nyilvántartási száma: 39158483; adószáma: 66793337-1-41; a továbbiakban: „Empower”) létrejött szerződés tekintetében irányadó. Az ÁSZF teljes terjedelmében az Empower www.empower.hu weboldalán (a továbbiakban: „weboldal”) hozzáférhető, és adathordozóra elmenthető, tárolható. A jelen ÁSZF automatikusan az Empower és az Ügyfél között létrejött valamennyi jogviszony részévé válik.

2 A weboldalon igénybe vehető szolgáltatások

2.1 Online képzés

Az online képzés keretében az Ügyfél és az Empower között szolgáltatási szerződés jön létre. A szerződés az Ügyfél fizetését követően a rendelés visszaigazolásával jön létre. A szolgáltatás teljes díja a weboldal vonatkozó részén kerül feltüntetésre. E díjon felül az Ügyfelet további fizetési kötelezettség nem terheli. A szerződés keretében az Empower az általa készített interaktív anyagot bocsátja az Ügyfél rendelkezésére. A szolgáltatási szerződés teljesítettnek minősül, amint az Ügyfél az interaktív anyaghoz hozzáférést kap. Az online képzésre vonatkozó szerződés kizárólag regisztrált felhasználó és az Empower között jöhet létre. A szolgáltatás részleteit a weboldalon vonatkozó részre tartalmazza.

2.2 Karrier tanácsadás

2.2.1 Karrier tanácsadás, coaching

A karrier tanácsadás, coaching (a továbbiakban: „coaching”) keretében az Ügyfél és az Empower között szolgáltatási szerződés jön létre. A coachingra vonatkozó szerződés kizárólag regisztrált felhasználó és az Empower között jöhet létre. A szolgáltatás díja a weboldal vonatkozó részén kerül feltüntetésre. A szolgáltatás díja alkalmanként értendő. E díjon felül az Ügyfelet további fizetési kötelezettség nem terheli. A szerződés az Ügyfél fizetését követően a szolgáltatás rendelésére vonatkozó visszaigazolásával jön létre. A coaching általában több alkalmas folyamat, az alkalmak pontos számát az Ügyfél igényinek megfelelően az Ügyfél és az Empower közösen határozzák meg. A szolgáltatási szerződés az egyes coaching alkalmakra egyedileg vonatkozik és 60 perc időtartamra szól. A szolgáltatási szerződés teljesítettnek minősül ezen időtartam lejártával.  A szerződés keretében az Empower munkatársa elektronikus kommunikáció teremtését és fenntartását lehetővé tevő eszközök útján az Ügyfél igényeinek megfelelően coaching tevékenységet nyújt. A szolgáltatás részleteit a weboldalon vonatkozó részre tartalmazza.

2.2.2 Próbainterjú

A próbainterjú keretében az Ügyfél és az Empower között szolgáltatási szerződés jön létre. A próbainterjúra vonatkozó szerződés kizárólag regisztrált felhasználó és az Empower között jöhet létre. A szolgáltatás teljes díja a weboldal vonatkozó részén kerül feltüntetésre. E díjon felül az Ügyfelet további fizetési kötelezettség nem terheli. A szerződés az Ügyfél fizetését követően a szolgáltatás rendelésére vonatkozó visszaigazolásával jön létre. A szerződés keretében az Empower munkatársa elektronikus kommunikáció teremtését és fenntartását lehetővé tevő eszközök útján az Ügyfél igényeinek megfelelően próbainterjúra vonatkozó tevékenységet nyújt. A szolgáltatási szerződés egyedileg 60 perc időtartamra szól. A szolgáltatási szerződés teljesítettnek minősül ezen időtartam lejártával. A szolgáltatás részleteit a weboldalon vonatkozó részre tartalmazza.

2.2.3 Önéletrajz tanács – online csomag

Az önéletrajz tanácsadás – online csomag keretében az Ügyfél és az Empower között szolgáltatási szerződés jön létre. Az önéletrajz tanácsadás – online csomagra vonatkozó szerződés kizárólag regisztrált felhasználó és az Empower között jöhet létre. A szolgáltatás teljes díja a weboldal vonatkozó részén kerül feltüntetésre. E díjon felül az Ügyfelet további fizetési kötelezettség nem terheli. A szerződés az Ügyfél fizetését követően a szolgáltatás rendelésére vonatkozó visszaigazolásával jön létre. A szerződés keretében az Empower munkatársa elektronikus kommunikáció teremtését és fenntartását lehetővé tevő eszközök útján az Ügyfél igényeinek megfelelően önéletrajz tanácsadás tevékenységet nyújt, a weboldalon feltűntetett online csomag szolgáltatás tartalmának megfelelően. A szolgáltatási szerződés egyedileg 60 perc időtartamra szól. A szolgáltatási szerződés teljesítettnek minősül ezen időtartam lejártával. A szolgáltatás részleteit a weboldalon vonatkozó részre tartalmazza.

2.2.4 Önéletrajz tanácsadás – e-mail csomag

Az önéletrajz tanácsadás – e-mail csomag keretében az Ügyfél és az Empower között szolgáltatási szerződés jön létre. Az önéletrajz tanácsadás – e-mail csomagra vonatkozó szerződés kizárólag regisztrált felhasználó és az Empower között jöhet létre. A szolgáltatás teljes díja a weboldal vonatkozó részén kerül feltüntetésre. E díjon felül az Ügyfelet további fizetési kötelezettség nem terheli. A szerződés az Ügyfél fizetését követően a szolgáltatás rendelésére vonatkozó visszaigazolásával jön létre. A szerződés keretében az Empower munkatársa elektronikus kommunikáció teremtését és fenntartását lehetővé tevő eszközök útján az Ügyfél igényeinek megfelelően önéletrajz tanácsadás tevékenységet nyújt, a weboldalon feltűntetett e-mail csomag szolgáltatás tartalmának megfelelően. A szolgáltatási szerződés egyedileg két e-mailes konzultációra terjed ki a weboldalon feltűntetett e-mail csomag részletei szerint. A szolgáltatási szerződés teljesítettnek minősül ezen két e-mail konzultáció lezárultával. A szolgáltatás részleteit a weboldalon vonatkozó részre tartalmazza.

3 A szolgáltatások igénybevétele

3.1 A szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztráció tekintetében az Ügyfél az alábbi adatait köteles megadni:

    • név;
    • email cím;
    • számlázási cím;
    • jelszó.

4 Az ellenszolgáltatás megfizetése

4.1 Barion

A szolgáltatási szerződés ellenszolgáltatásának megfizetése online bankkártyás fizetések esetén az Ügyfél választása szerint a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg (https://www.barion.com/hu/). A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.A megfizetett összeg tekintetében az Empower számlát állít ki.

4.2 PayPal

A szolgáltatási szerződés ellenszolgáltatásának megfizetése az Ügyfél választása szerint a Paypal (https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/home) által üzemeltetett fizetési rendszeren történik. A megfizetett összeg tekintetében az Empower számlát állít ki.

4.3 Átutalás

A szolgáltatási szerződés ellenszolgáltatásának megfizetése az Ügyfél választása szerint átutalás útján történik, az Empower által kiállított díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra. A díjbekérő alapján megfizetett összeg tekintetében az Empower számlát állít ki.

 

5 Az Empower jogai és kötelezettségei

5.1 Az Empower az 2.1. pontban megjelölt szolgáltatás esetén köteles az online képzés anyagát az Ügyfél részére hozzáférhetővé tenni. Az Empower 2.2.1. – 2.2.3. pontban megjelölt a szolgáltatási szerződés szerinti időtartamban az Ügyfél rendelkezésére állni, a szerződést legjobb tudása szerint teljesíteni. Amennyiben a szolgáltatási szerződés szerinti időtartamban bármilyen oknál fogva az Empower nem tud az Ügyfél rendelkezésére állni, az Empower jogosult 3 munkanapon belüli újabb időtartamot megállapítani, amelynek során az Ügyfél rendelkezésére áll. A 2.2.4. pontban megjelölt szolgáltatás esetén az Empower az e-mail konzultáció szolgáltatást az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott információk időpontjától számított 7 napon belül teljesíti.

5.2 Az Empower a szolgáltatási szerződés szerinti tevékenységét legjobb tudomása és tapasztalata szerint végzi el. Az Empower ugyanakkor nem vállal felelősséget az általa a szerződés keretében az Ügyfél rendelkezésére bocsátott információk, adatok, tanácsok Ügyfél általi használatáért, felhasználásért. Az Empower kártérítési felelősségének maximális összege a szolgáltatási szerződés keretében részére megfizetett egyszeri szolgáltatási díj összege.

5.3 Az Empower jogosult teljesítési segéd igénybevételére.

 

6 Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

6.1 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási szerződés keretében rendelkezésére bocsátott, illetve részére hozzáférhető valamennyi tartalom jogosultja az Empower. Az Ügyfél nem jogosult azt hasznosítani, harmadik személy részére továbbítani, hozzáférhetővé tenni, illetve nyilvánosságra hozni. E kötelezettségének megszegése esetén az Ügyfél teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

6.2 Az Ügyfél felelős azért, hogy felhasználói fiókjához illetéktelenek jogosulatlanul ne férjenek hozzá.

6.3 Az Ügyfél maga felel a felhasználói fiókja útján tett valamennyi nyilatkozatért, illetve a felhasználói fiókjának igénybevétele útján tanúsított valamennyi magatartásért.

6.4 Az Empower jogosult – előzetes értesítés nélkül – az Ügyfél felhasználói fiókjának működését felfüggeszteni, illetve azt törölni.

6.5 Ügyfél kizárólag teljes cselekvőképességgel rendelkező nagykorú személy lehet.

 

7 A jogszabályok alapján nyújtott tájékoztatás

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján nyújtott tájékoztatás

 

Az Empower mint üzemeltető elérhetősége

Lénárt Judit egyéni vállalkozó

székhelye, amely egyben levelezési címe: 1113 Budapest, Kökörcsin utca 20. 2. em. 2. ajtó

nyilvántartási száma: 39158483

adószáma: 66793337-1-41

telefonszáma: +36707735640

e-mail címe: info@empower.hu

 

Az Empower részére tárhely-szolgáltatást biztosító személy, valamint annak elérhetőségei:

TYCMO Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Tanácsadó

Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2053 Herceghalom, Patak utca 1.

cégjegyzékszáma: 13-09-094782

adószáma: 13043102-2-13

email címe: info@tycmo.hu

webszerver szervertermének címe: 1138 Budapest, Váci út 188.

backup szerver szervertermének címe: 1139 Budapest, Frangepán utca 46.

 

A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt az Empower nem iktatja. A regisztráció során megadott adatbeviteli hibákat az Ügyfél a felhasználói fiókjában, illetve az info@empower.hu küldött levele útján javíthatja.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján nyújtott tájékoztatás:

A szerződés szerinti szolgáltatás az Empower által ellenérték fejében nyújtott szolgáltatás, amelynek részletes körülírását a 2. pont, illetve a weboldal vonatkozó része tartalmazza. A szolgáltatás nyújtója az Empower.

A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban – annak jellegére tekintettel – termékszavatossági, kellékszavatossági, jótállási igény az Empower vonatkozásában nem merülhet fel.

Az Ügyfél az igénybe vett szolgáltatás vonatkozásában üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződésétől indokolás nélkül elállhat. Az Ügyfél ezen elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül erre vonatkozó egyértelmű jognyilatkozata útján, illetve ezen a linken található minta-nyilatkozat felhasználásával gyakorolhatja addig, amíg a szolgáltatási szerződés teljesítését az Empower meg nem kezdte.

Az Empower a weboldal üzemeltetésével kapcsolatban a szükséges védelmi intézkedéseket megtette, amely kiterjed a weboldal használatával kapcsolatban keletkező valamennyi adattartalom védelmére.

A megjelenített adattartalom valamennyi elterjedt operációs rendszer böngészőjével megjeleníthető.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

8 A panaszkezelésre vonatkozó információk:

A panaszügyintézés helye: az Empower székhelye.

A panasz benyújtása: az Empower székhelyére címezve levélben, illetve az info@empower.hu e-mail címre küldötten e-mail útján.

A panaszt annak beérkezésétől számított 30 napon belül az Empower megvizsgálja, írásban érdemben megválaszolja, és intézkedik annak közlése iránt.

 

A Felhasználó békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 

Az Empower székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszáma: 06 (1) 488 21 31

E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Az Ügyfél igénybe veheti az Európai Bizottság online vitarendezési platformját az alábbi elérhetőségen:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU